Milteliniai Gesintuvai

Milteliniai gesintuvai skirti kietoms degioms medžiagoms, dažniausiai organinės prigimties, kurių degimo metu susidaro žarijos (A klasės gaisrams), degiems skysčiams ar skystėjančioms kietoms medžiagoms (B klasės gaisrams), dujoms (C klasės gaisrams) gesinti. Leidžiama gesinti elektros įrenginius, kurių įtampa ne didesnė kaip 1000 voltų. Gesintuvai naudojami, kai aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip -300C ir ne aukštesnė kaip +600C.

Populiariausi yra milteliniai gesintuvai. Mažiausieji 1 ir 2 kg milteliniai gesintuvai, skirti lengviesiems automobiliams, mikroautobusams bei krovininiams automobiliams, kurių bendra masė neviršija 3,5 tonos. Didžiausią paklausą turintys 4-12 kg milteliniai nešiojamieji gesintuvai naudojami administracinėse, ūkinėse, gamybinėse, sandėliavimo patalpose, taip pat autobusuose ir krovininiuose automobiliuose, kurių bendra masė viršija 3,5 tonas.

Miltelinių gesintuvų techniniai duomenys

Eil. Nr.  Gesintuvų duomenys  MG – 1m   MG – 2m MG – 4m  MG – 6m  MG – 9m
 1.  Miltelių svoris, kg  1,00±0,05  2,00±0,06  4,00±0,08  6,00±0,12  9,00±0,18
 2.  Žarnos ilgis (be sujungimų), mm  –  –  500  500  600
 3.  Gesinimo efektyvumas  5A/21B  8A/34B  13A/70B  21A/113B  27A/144B
 4.  Pripildyto gesintuvo svoris, ne didesnis kaip, kg  2,2±0,1  3,6±0,1  6,6±0,3  9,1±0,3  13±0,3
 5.  Matmenys, mm:
– plotis
– aukštis
90
360
120
370
220
410
220
520
235
540
Eil. Nr.  Gesintuvų duomenys  MG – 12m   MG – 25m MG – 50m  MG – 6A  MG -12A
 1.  Miltelių svoris, kg 12,00±0,24 25,00±0,5 50,00±0,5 6,00±0,12 12,00±0,24
 2.  Žarnos ilgis (be sujungimų), mm  600  1000  3000  –  –
 3.  Gesinimo efektyvumas 43A/183B 183B 233B 21A/113B 43A/183B
 4.  Pripildyto gesintuvo svoris, ne didesnis kaip, kg 16,3±0,3 44±1 78±1 9,00±0,3 16,80±0,3
 5.  Matmenys, mm:
– plotis
– aukštis
235
575
380
1015
450
1045
230
320
320
340