Angliarūgštiniai Gesintuvai

Angliarūgštiniai gesintuvai skirti degiems skysčiams ar skystėjančioms kietoms medžiagoms gesinti (B klasės gaisrams). Angliarūgštiniai gesintuvai rekomenduojami gesinti gaisrams muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kitose panašiose patalpose gesinti. Leidžiama gesinti elektros įrenginius, kurių įtampa ne didesnė kaip 1000 voltų. Gesintuvai naudojami, kai aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip -30 (-20)oC ir ne aukštesnė kaip +60oC.

Angliarūgštinių gesintuvų techniniai duomenys

Eil. Nr.   Gesintuvų duomenys  AG – 2E  AG – 5E
 1.  Angliarūgštės svoris, kg  2,00  5,00
 2.  Gesinimo efektyvumas (B klasės gaisrų)  21B  55B
 3.  Pripildyto gesintuvo svoris, ne didesnis kaip, kg  6,8±0,1  14,5±0,1
 4.  Matmenys, mm:
– plotis
– aukštis
250
580
410
910